برچسب: طراحی داخلی ساختمان بنتون رضا نجفیان

معماری وطراحی داخلی مجتمع تجاری اداری بنتون (کانسپت)_ رنا دیزاین

معماری وطراحی داخلی مجتمع تجاری اداری بنتون

معمار: رنا دیزاین

کارفرما: شرکت بنتون

مساحت : ۱۵۰۰

مکان: ایران ،تهران

پ

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب