برچسب: دانلود کامل کتاب سبک شناسی معماری ایران پیرنیا

معرفی کتاب سبک شناسی معماری ایرانی، استاد محمدکریم پیرنیا

معرفی  کتاب سبک شناسی معماری ایرانی، استاد محمدکریم پیرنیا

همراهان خط معماری در این بخش با کتاب سبک شناسی معماری ایرانی تالیف دکتر محمدکریم پیرنیا آشنا خواهند شد.

گوشه ای مطالب :

هنر و معماری در جهان پهناور اسلام دارای چهار دبستان با شیوه بنیادی است : -۱ شیوه مصری -۲ شیوه شامی -۳ شیوه مغربی -۴ شیوه ایرانی اصولی را که در هنر ایران و به ویژه در معماری وجود داشته ، م یتوان به پنج اصل تقسیم کرد . – مردم واری – پرهیز از بیهودگی – نیارش – خودبسندگی – درون گرایی مردم واری ، یعنی داشتن … ادامه مطلب