برچسب: دانلود پاورپوینت شناخت فضای شهری

دانلود پاورپوینت “شناخت فضا” در معماری

دانلود پاورپوینت "شناخت فضا" در معماری –

مباحث کلی مطرح شده در این پاورپوینت

—۱- معرفی موقعیت فضا در حوزه فرادست با نقشه

   —- تشریح دسترسی ها به فضا روی نقشه

—۲ – معرفی کالبد فضا

—   – نقشه سه بعدی فضا برای معرفی موقعیت ارتفاعی (ایزومتریک کلی)

—   – معرفی جداره ( کلیات جداره شامل خط آسمان، خط پایه، تناسبات ،مصالح، رنگ ،بازشوها،

—   – معرفی کف فضا (نحوه تقسیم کف+ مصالح و رنگ )

—   – معرفی عناصر مستقر در فضا به صورت نقشه ( و عکس ازجزئیات عناصر)

—۳ – معرفی فعالیتها با نقشه و معرفی … ادامه مطلب