برچسب: برش نما

آرک دیلی: مجموعه ای از بهترین برش ها و مقاطع

آرک دیلی: مجموعه ای از بهترین برش ها و مقاطع –

وب سایت آرک دیلی مجموعه از چند برش نما را با عنوان برش های نمای تاثیرگذار منتشر نموده است. این برش ها مربوط به شیت بندی پروژه های بزرگ معماری هستند که توسط شرکت های بزرگ معماری ، جهت پرزنت پروژه طراحی و ارائه شده اند. دعوت می کنیم شما نیز چه به عنوان یک معمار و چه به عنوان یک دانشجوی معماری از این مقاطع ارائه شده را مشاهده و بررسی نمایید.

Student Housing / República Portátil

Villa el Libertador Príncipe de Asturias Municipal Hospital / Santiago Viale … ادامه مطلب