برچسب: بابک احمدی

معرفی کتاب “معمای مدرنیته”، بابک احمدی

معرفی کتاب “معمای مدرنیته”، بابک احمدی

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، معرفی یکی از کتاب های قدیمی را آماده نموده ایم. معمای مدرنیته نوشته مهندس بابک احمدی.

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir… ادامه مطلب