دسته: پریسا منوچهری

بازسازی خانه تاریخی سعادت ، دفتر معماری پریسا منوچهری

بازسازی خانه تاریخی سعادت

معماری: دفتر معماری پریسا منوچهری

معمار مسئول: پریسا منوچهری

موقعیت: ایران، کاشان

مساحت: ۹۶۷ مترمربع

مشاور مرمت و ناظر میراث: حمیدرضا زیارتی

سال: ۱۳۹۷

عکاس: حسین فراهانی

شرح پروژه

در این بخش از خط معمار به معرفی و شرح پروژه ی بازسازی خانه تاریخی سعادت می پردازیم. در قلب ایران، در مجاورت کویر بزرگ مرنجاب و دریاچه نمک، شهر تاریخی کاشان قرار گرفته است. این شهر دارای مکان های تاریخی با قدمت ۸۰۰۰ سال می باشد. سرامیک و هنر نساجی این شهر شهرتی در سطح جهان دارد. در واقع باید گفت که امروزه همچنان شهر کاشان گنجینه ای واقعی از … ادامه مطلب