دسته: مژگان افشارفر

معماری خانه همایونی ، استودیو ما

معماری خانه همایونی

معماری: استودیو ما

معمار مسئول: مژگان افشارفر

وقعیت: ایران، کرج

مساحت: ۲۳۵ مترمربع

طراحی سازه: پویا هداوند میرزایی

مهندس برق: زهرا یوسف نژاد

مهندس مکانیک: محمد نادی رحیمی

اجرا: محمد حسینی سجادی

عکاس: مهشید کاریزی

سال: ۱۳۹۸

شرح پروژه

در این بخش از خط معمار با معرفی و شرح پروژه ی معماری خانه همایونی همراه کاربران گرامی هستیم. این پروژه شامل یک ساختمان مسکونی می باشد که در چهار طبقه طراحی شده و هر طبقه دارای یک واحد می باشد که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت. این ساختمان با توجه به موقعیت و مساحت ملک، دارای ویژگی … ادامه مطلب