دسته: مهران فلاح

بازسازی سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان اصفهان، مهران فلاح

بازسازی سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان اصفهان، مهران فلاح

طراح پروژه: مهران فلاح

مدیر پروژه: دکتر سعید صالحی مهر

مقرنس و گنبد: استاد علیرضا خواجویی کرمانی

نگارگری و مینیاتور: استاد غلامرضا اسماعیل زاده

گره چینی و نجاری: استاد حسین جانثاری

کارفرما : اتاق بازرگانی استان اصفهان

کاربری بنا:  تشکیل جلسات مهم اتاق بازرگانی، گردهمایی مدیران سازمانهای دولتی، جلسات و همایش های بین المللی با حضور مقامات خارجی

مساحت پروژه: ۲۴۷ مترمربع

مدت زمان طراحی: بهمن و اسفند ماه ۹۶

مدت زمان اجرا : از ۱۵ فروردین ۹۷ تا مهرماه ۹۷

آدرس پروژه : اصفهان- میدان فیض- روبروی باشگاه بانک ملی- … ادامه مطلب