دسته: مرتضی همتی

دکوراسیون داخلی فمیلی فودبوتیک

دکوراسیون داخلی فمیلی ‌فودبوتیک

معمار: مرتضی همتی

دفتر طراحی: طرح و ساخت تیسفون

همکاران طراحی: آذرنوش امیری

طراحی و معماری داخلی: مرتضی همتی

نورپردازی: مرتضی همتی

مهندس تاسیسات: داوود بقائی

نوع تاسیسات: تهویه مکانیکی

مهندس سازه: راستین حمیدی

عکاس پروژه: محمد زرانژاد

نوع سازه: اسکلت بتنی

آدرس پروژه:  ابران،اهواز

مساحت زمین : ۹۸ مترمربع

زیربنا: ۹۸ مترمربع

تاریخ شروع پروژه: مرداد ۱۳۹۸

تاریخ پایان پروژه: آبان ۱۳۹۸ از معتبرترین نام ها در عرضه محصولات غدایی در اهواز، می توان گروه غذایی فمیلی را نام برد. این گروه که پس از افتتاح موفق دو شعبه رستوران و کافه در سال‌ های گذشته، برای توسعه‌ خدمات … ادامه مطلب