دسته: محمد عباس زاده

طراحی داخلی دفتر کار شانا

طراحی داخلی دفتر کار شانا

کارخانه شانا (ایلیا ساعی)

طراحی و اجرا دیمور استدیو

معماری و طراح داخلی: محمد عباس زاده

مدیر پروژه: محمد عباس زاده

کارفرما: مهندس بحرینی

ترسیم نقشه های اجرای: مهدی شاهین

گرافیک: دیمور ویژن

تاسیسات مکانیکی: گروه بازرگانی احمدخانی

سرپرست کارگاه و مدیر کارگاه: مهندس مقدم، مهندس اماعیلی

دیوار سبز: باغ های عمودی مانگرو

عکاس: استدیو پاشایی

پروژه ای که در این مقاله قصد معرفی آن را داریم، طراحی داخلی دفتر کار شانا است که در در این طراحی مرز میان فضاهای عمومی در هم شکسته شده و فضاهای جدیدی خلق شده است.

شرح پروژه

روند شکل گیری پروژه در حقیقت … ادامه مطلب