دسته: محمد سکوتی

معماری بازارچه بوستان ، استودیو معماری ایفورت

معماری بازارچه بوستان

معماری بازارچه بوستان

طراحی و اجرا : استودیو معماری ایفورت

معمار مسئول: محمد سکوتی

سرپرست کارگاه: مجتبی نوبهار فرد

تیم طراحی:  مجتبی تقی پور، حسام خندان، رحمت الله عباس فرد، محمد جعفر خندان

موقعیت: ایران، استان فارس

مساحت زمین: ۱۱۲۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۸۴۰ متر مربع

سال آغاز پروژه: ۱۳۹۶

سال اتمام پروژه: ۱۳۹۹

تحلیل بنا: حبیب طالبی

شرح پروژه

از اصلی ترین مسائل در طراحی معماری یک بنا، تلاش برای گفتگو میان بنا با محیط و زمینه اش است. در پروژه معماری بازارچه بوستان سعی شد تا با طراحی فضاهای باز به عنوان بستر اصلی شکل گیری رفتارهای … ادامه مطلب