دسته: زیبا آذر

معماری ویلای حیدرآباد ، استودیو کانتکست

معماری ویلای حیدرآباد

معماران مسئول: زیبا آذر، تابان شیرانی

موقعیت: اصفهان، حیدرآباد

مدیر پروژه: حمید رضا یکدانه

مشاور اجرایی پروژه: امیرحسین قاسمی

گرافیک: شهاب شماعی زاده

تیم ارایه: مرجان فقهی

عکاس: محمود گلستان نژاد

سال طراحی: ۱۳۹۸-۱۴۰۰

جوایز کسب شده: “ویلا حیدرآباد ” فینالیست جایزه قاره ای آسیا ۲A( بخش landscape) در سال ۲۰۲۱

شرح پروژه

داستان معماری ویلای حیدرآباد از یک اسکلت موجود درانتهای سایت آغاز شد. همچنین زمین هندسه ای به صورت متوازی الاضلاع و دارای گوشه های تیز و یک متر ازسطح کوچه باغ مجاورش پایین تر بود.

ابتدا مساله ی طراحان این بود که چگونه از کوچه باغ که … ادامه مطلب

معماری ساختمان مسکونی کاجخانه ، زیبا آذر

معماری ساختمان مسکونی کاجخانه

معمار مسئول: زیبا آذر

موقعیت: ایران، اصفهان

مدیر پروژه: حمید رضا یکدانه

مشاوراجرایی پروژه: امیرحسین قاسمی

گرافیک: علی گرجیان جلفایی، زیبا آذر

تیم ارایه: مرجان فقهی، نسیم کبیری

عکاس :علی گرجیان جلفایی

سال آغاز پروژه: ۱۳۹۷

سال اتمام پروژه: ۱۳۹۹

جوایز کسب شده: منتخب سومین فستیوال معماران و کارفرمایان و فینالیست جایزه قاره ای آسیا ۲A در سال ۲۰۲۱.

شرح پروژه

طراحان در معماری ساختمان مسکونی کاجخانه کاج ها را به اعضای کاجخانه هدیه کردند و بارها از اهالی کاجخانه شنیده اند، رهگذارن مکثی می کنند، براندازی می کنند و از کنارش عبور می کنند. تصور می کنند کاج ها … ادامه مطلب