دسته: بهنام میرانیان

بازآفرینی فضاهای نوآوری در بطن ساختمان های آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت توسعه طرح و ساخت پناه

بازآفرینی فضاهای نوآوری

معماری: شرکت توسعه طرح و ساخت پناه

معماران مسئول: بهنام میرانیان

تیم طراحی: منا افروغ، احمدرضا خداکرم، سیامک غفوری، الهه بارانی، مهسا مسعودی، نازنین ذاکری، داوود محمد حسن، آرزو خسروی

موقعیت: ایران، تهران

مساحت زمین: ۳۳۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۵۰۰ مترمربع

اجرا: مهدی رضایی، زهرا خدری

تولید محتوا: آرزو شاگلدی، رضا اسکویی

گرافیک: آرزو شاگلدی

سال آغاز پروژه: ۱۳۹۸

سال اتمام پروژه: ۱۴۰۰

عکاسان: محمد حسن اتفاق، محمد کشوری

شرح پروژه

پروژه ی حاضر با عنوان بازآفرینی فضاهای نوآوری در بطن ساختمان‌های آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف اجرای مراکز نوآوری در هفت دانشکده این دانشگاه برنامه ریزی شد. در … ادامه مطلب