دسته: معماری پاراگوئه

معماری خانه باغ آجری ، ادغام سنت و طبیعت

معماری خانه باغ آجری، ادغام سنت و طبیعت

پروژه معماری خانه باغ آجری در رابطه با زندگی در خانه های قدیمی پاراگوئه است که در فضاهای میانی اتفاق می افتاد که مختص آنها بود. دور از نور اما در تماس با هوای آزاد که در گردش بود. همه چیز در گالری اتفاق افتاد، یادآور دوران گذشته زیر درختان. در ادامه این مقاله به شرح معماری و ویژگی های معماری خانه باغ آجری خواهیم پرداخت.

در محله ای در نزدیکی منطقه شهری دلا مورا، شهری متوالی به آسونسیون، یک قطعه زمین خالی به ابعاد ۵۰ متر در ۲۳ متر با درختان بالغ سایه های گرانبهایی را بر روی سایت … ادامه مطلب