مسابقه دانشجویی طراحی یادمان فرهنگ و دانشگاه

مسابقه دانشجویی طراحی یادمان فرهنگ و دانشگاه

مسابقات دانشجویی معماری

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد هشتگرد با همکاری انجمن علمی گروه معماری و معاونت فرهنگی دانشجویی واحد برگزار می نماید:

عنوان مسابقه:

مسابقه دانشجویی طراحی یادمان فرهنگ و دانشگاه

تشریح و اهداف مسابقه:

بحث فرهنگ، از مهمترین شاخص های اجتماعی بوده و تعامل بین این شاخص با کاربر و کاربرد اصلی محیط های دانشگاهی، از مهمترین اهداف فضاهای آموزشی می باشد. پیوستگی و وابستگی فرهنگ و دانش و تبلور آن در شخصیت معنوی و ظاهری کاربران و خدمات دهنده های محیط های آموزشی نیز از دیگر عوامل بسیار مهم در این حوزه می باشد که این مسابقه در تلاش است با ارائه و طرح موضوع یادمان، تعامل بین این شاخص مهم با محیط دانشگاهی را نشان دهد. این مسابقه که با همکاری معاونت فرهنگی واحد و انجمن علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد طرح و برنامه ریزی گردیده شده است، از نظر نوع مسابقه دانشجویی و از نظر دسته بندی مسابقات معماری در گروه مسابقات ایده و کانسپت قرار می گیرد.  شرکت کنندگان در این مسابقه می توانند به صورت فردی و یا گروه های دانشجویی تعریف و در طرح پیشنهادی خود، با توجه به معیارهای داوری، تصاویر سه بعدی و نقشه های دو بعدی طرح خود را در قالب پیشنهادی مسابقه ارسال فرمایند.

آنچه در این مسابقه بسیار مهم می باشد، تعامل ظاهری و معنایی موضوع فرهنگ، به عنوان کلید واژه، با بستر دانشگاه می باشد که شرکت کنندگان از نظر نوع برخورد با موضوع آزاد می باشند. طبیعی می باشد این نوع برخورد با موضوع می تواند به صورت اشاره مستقیم و یا استعاره ای بوده و تصمیم گیری در حوزه صلاحیت طرح های منتخب بر عهده هیات داوران مسابقه و بر اساس معیارهای داوری خواهد بود. از مزیت های اصلی برگزاری این مسابقه دانشجویی نیز می توان به شناخت بسترها و پتانسیل های دانشجویی در حوزه طراحی یادمان ها و المان های فرهنگی و استفاده از این پتانسیل ها در حوزه های شهری و حرفه ای در آینده اشاره کرد.

سایت پیشنهادی این یادمان اختیاری بوده و می تواند در محوطه باز دانشگاه های آزاد استان البرز (کرج، هشتگرد و نظرآباد) تعریف شود. کمینه و بیشینه پیشنهادی سطح اشغال و ارتفاع یادمان نیز به ترتیب ۲۰-۱۰۰ مترمربع و ۳-۱۵ متر بوده و مصالح پیشنهادی در طرح توسط شرکت کنندگان نیز متناسب با موضوع و فضاهای دانشگاهی می باشد.

مدیر علمی-اجرایی مسابقه:

دکتر جواد ایرجی

عضو هیات علمی گروه معماری و سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد هشتگرد

هیات داوران:

دکتر مرتضی نیک فطرت

عضو هیات علمی و مدیرگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر مهرنوش قدسی

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دکتر مهسا حاجی فتحعلی

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دکتر فروغ فرازجو

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دکتر مینو لفافچی

عضو هیات علمی و مدیرگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تعداد بازدید: 91

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *