فراخوان طراحی المان‌های ورودی شهر زنجان

فراخوان طراحی المان‌های ورودی شهر زنجان

فراخوان طراحی، ساخت و نصب المان‌های ورودی شهر زنجان

شرایط فراخوان:

شرایط عمومی:

حفظ و رعایت ارتباط موضوعی ایده ها و طرح های ارائه شده با مفاهیم ایثار و شهادت و پایتخت شور و شعور حسینی

درنظر گرفتن ویژگی های محیطی و فرهنگی شهر زنجان

درنظر گرفتن زمان و هزینه های متعارف برای اجرایی شدن طرح های ارائه شده.

محل دقیق نصب آثار میدان بسیج و میدان جهاد شهر زنجان خواهد بود.

در مرحله اولیه این فراخوان صرفا طرح های سه بعدی شده یا ماکت طرح، مورد نیاز بوده و در صورت انتخاب آثار هنرمند گرامی موظف خواهد بود نقشه های اجرایی طرح منتخب را به شهرداری زنجان ارائه نماید و پرداخت جوایز منوط بر ارائه نقشه های اجرایی خواهد بود.

در طرح های مورد نظر ارائه دیدهای روز و شب الزامی می باشد.

در صورت ارائه ماکت، حداقل مقیاس آن باید ۱۰۰/۱ باشد.

طرح ارائه شده بایستی با ابعاد میدان های ورودی متناسب باشد.

شرکت کنندگان گرامی در طراحی های خود موظف خواهند بود طراحی های کف، مبلمان، عناصر حجمی پیرامونی، عملکرد میدان، کاربری های پیشنهادی، نحوه دسترسی سواره و پیاده در میدان،گردش ترافیکی، نورپردازی و… را ارائه نمایند.

شرکت کنندگان موظف خواهند بود کانسپت طرح و مفهوم های استفاده شده در طراحی را ارائه نمایند.

شرکت کنندگان موظف خواهند بود اصالت طرح را تضمین نموده و در صورت مشخص شدن کپی بودن طرح ها طرح مورد نظر حذف خواهد شد.

آیین نامه و شرایط اختصاصی مسابقه

شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

مسابقه حاضر به صورت آزاد و در یک مرحله برگزار می گردد.

کارفرما متعهد است درصورت اذعان داوران به اجرایی بودن هریک از آثار حائز رتبه، در خصوص تکمیل اثر و تهیه نقشه های فاز ۲ مشروط به داشتن تخصص کافی و نمونه کار قابل قبول و اعلام آمادگی صاحب اثر مطابق باقوانین و ضوابط مربوطه با طراح پروژه قرارداد امضاء نماید.

 رعایت حقوق معنوی و مادی آثار بر اساس «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب ۱۳۴۸ مجلس ، برای شرکت کنندگان و تمامی ارکان مسابقه لازم الاجراست.

 برگزارکننده مجاز است طرح، آثار و مستندات رسیده را پس از اتمام مسابقه با حفظ و رعایت مالکیت معنوی به نحو مقتضی و با ذکر مشخصات صاحب طرح و اثر و به شیوه ای که صلاح بداند منتشر نموده و یا به نمایش بگذارد.

در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود، برگزارکننده تنها فردی را که با عنوان سر گروه ثبت نام می کند، جهت انجام مراحل مسابقه، مکاتبات، اعطاء جایزه و سایر مسئولیت ها به رسمیت می شناسد. تکمیل فرم مالکیت معنوی، فرم ثبت نام گروهی و تکمیل اطلاعات و امضاء اعضاء گروه الزامی می باشد.

شرکت کنندگان می‌بایست فرم ثبت نام و فرم تعهد مالکیت معنوی را تکمیل و امضا نمایند. یک نسخه بصورت مکتوب و فیزیکی همراه با امضای شرکت کنندگان و یک نسخه ذخیره شده بر روی CD یا DVD تهیه شود.

 طرح و آثار ارائه شده، پس از پایان مراحل مسابقه مسترد نخواهد شد.

ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله اعلام مالکیت اثر بوده؛ در صورت تشکیک در عدم اصالت طرح موضوع به هیات داوران ارجاع داده شده و نظر آنها ملاک عمل قرار میگیرد .چنانچه احراز عدم اصالت طرح بعد از اخذ جایزه، توسط داوران مورد تایید قرار گیرد ،تیم طراحی ملزم به عودت جایزه و پرداخت خسارات وارده می باشد

 به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بر روی شیت ها هیچگونه کد، شناسه، نام، مشخصات، لوگو و امثالهم از سوی شرکت کننده نباید درج شود.

 شرکت کنندگان بایستی تا آخرین زمان ارسال آثار، مدارک خواسته شده را از طریق باجه های پستی، به صورت پیشتاز ارسال نمایند یا حضوری به دبیرخانه مسابقه تحویل دهند و این امر بایستی به نحوی برنامه‌ریزی گردد که کلیه مدارک تا تاریخ مقرر به دبیرخانه مسابقه تحویل داده شود.

شرکت کنندگان می توانند برای هر دو میدان و یا یکی از میادین طرح پیشنهاد نمایند.

جوایز اعلام شده برای هریک از میدان ها جداگانه محاسبه می گردد و شرکت کنندگان می توانند به صورت جداگانه در هر دو طرح شرکت و از جوایز آن بهره مند گردند.

 برگزارکننده در قبال تأخیر و آسیب دیدگی ناشی از ارسال نامطلوب آثار به دبیرخانه، مسئولیتی ندارد.

 تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده بوده و متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرکت در مسابقه و ارسال اثر به منزله قبول مقررات است.

 مرجع رسمی اطلاع‌رسانی بیانیه‌های مرتبط با مسابقه وبسایت zanjan.ir می‌باشد.

معیارهای طراحی

با توجه به موقعیت خاص دید و منظری میدان ،توجه به اصول زیبایی شناسانه و معماری و شکل گیری المان به عنوان یک نشانه شهری دارای اهمیت می باشد.

توجه به موارد فنی و اجرایی پروژه (طرح مورد نظر می‌بایست قابلیت اجرایی داشته باشد).

طرح مورد نظر می‌بایست با توجه به محورهای فراخوان، ایده‌های خلاقانه پیشنهاد نماید

ارائه ایده ایی مناسب و خلاقانه با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و تاریخی شهر زنجان

طرح پشنهادی حتما باید دارای یک نقطه شاخص با ارتفاع مناسب به عنوان منظر گاه باشد .

المان مورد نظر باید دارای دعوت‌کنندگی و خوانایی باشد.

توجه به نور پردازی و دید مناسب در شب اهمیت دارد.

نحوه قضاوت

مرحله اول قضاوت بر اساس سه رکن ارزیابی، معیارها و دلایل صورت خواهد گرفت:

ارزیابی: معایب یا محاسن آثاری است که با عبارات: برجسته، قوی، ضعیف، خوب یا ناقص مورد قضاوت قرار می گیرد.

معیارها: شاخصه هایی هستند که ارزیابی ها در نهایت برپایه آن استوارند. در این مرحله معیارهای مندرج در فراخوان با پروژه ارائه شده تطابق داده می شود.

دلایل: علل هایی هستند که ارزیابی را تأیید و اثبات می کنند. در این مرحله بر اساس دلایل نتیجه گیری مرحله اول انجام و آثاری که معیارهای مندرج در فراخوان را رعایت نکرده اند حذف شده و بیست اثر برتر مشخص و تفکیک می شوند.

مرحله دوم بر اساس گزینش از میان معیارها:

در این مرحله به هر اثر، بر اساس معیارها ی وزن دهی شده نمره داده خواهد شد. بر اساس جمع نمره هیئت محترم داوران، آثار دارای رتبه یک الی بیست مشخص خواهد شد.

ارزیابی مجدد:  ۱۰ اثر برتر مورد نقد مجدد داوران قرار می گیرند و بر اساس رأی هیأت داوران مجدد آثار یک الی ده مشخص خواهد شد.

نتیجه گیری: در صورت انطباق نتیجه داوری با معیارها و ارزیابی مجدد، داوری خاتمه خواهد یافت. در غیر اینصورت ۱۰ اثر مورد بحث و نقد مجدد قرار خواهد گرفت و بر اساس معیارهای جزئی تر و نمره دهی به آنها داوری ادامه خواهد یافت. در نهایت آثاری که بیشترین نمره را دریافت کنند، حائز کسب رتبه خواهند شد. همچنین با تشخیص هیات داوران علاوه بر سه اثر حائز رتبه ،آثاری که شایسته قدر دانی باشند مشخص خواهد شد و ازآنها تقدیر به عمل خواهد امد.

جوایز مسابقه

نفر اول:   4 سکه بهار آزادی

نفر دوم:   2 سکه بهار آزادی

نفر سوم:   1 سکه بهار آزادی

زمان‌بندی مسابقه

اعلام فراخوان: ۱۳۹۷/۹/۲۵

مهلت ارسال آثار:  1397/11/1 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

(تا زمان ارسال اثار امکان ثبت نام در مسابقه وجود دارد . تاریخ آخرین مهلت ارسال آثار به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد)

داوری آثار : دهه مبارکه فجر

رونمایی از طرح‌های منتخب، اهدای جوایز و برگزاری نمایشگاه آثار: متعاقبا از طریق سایت اطلاع داده خواهد شد.

شرایط ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام فراخوان

ارائه ماکت یا فایل های سه بعدی شبیه سازی

تکمیل و ارائه فرم برآورد هزینه های ساخت.

تکنیک اجرا و ابعاد دقیق المان مشخص شود.

ارائه طرح های اولیه(کانسپت) و نهایی در قالب پرینت و فایل اصلی در CD ارائه گردد.

ارائه شیت طراحی با ابعاد ۱۰۰*۷۰ برای داوری که شامل کانسپت، طراح المان و جزئیات الزامی خواهد بود.

داوری آثار:

آثار ارائه شده در ایام ا.. دهه فجر  توسط تیم کارشناسی منتخب بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

نشانی دبیرخانه: شهر زنجان – خیابان خرمشهر- طبقه فوقانی ساختمان پایانه مسافربری  کد پستی: ۴۵۱۶۷۴۳۱۸۸

تلفن تماس: ۳۳۷۸۴۰۶۸ -۳۳۷۸۴۰۶۹ – 33741281-024

 

ورود به صفحه مسابقه در وب سایت شهرداری زنجان برای دریافت مدارک مسابقه:

صفحه مسابقه

 

تحریریه خط معمار

منبع: شهرداری زنجان

تعداد بازدید: 5,132

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *