طراحی و دکوراسیون داخلی خانه با ترکیب عناصر سنتی و معاصر

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

طراحی و دکوراسیون داخلی خانه ی فوق، توسط گروه معماری Luigi Rosselli Architects صورت پذیرفته است. این خانه در شهر سیدنی استرالیا واقع شده است و در طراحی و دکوراسیون آن از عناصر سنتی و مدرن در کنار یکدیگر استفاده شده است. وقتی به فضای داخلی این خانه نگاه می اندازیم فضاهای معماری قرون وسطی در ذهن زنده می شود و این به دلیل استفاده از المان های مربوط به این دوره در طراحی و دکوراسیون داخلی این دوره می باشد. طراحی این خانه از این حیث قابل بررسی و ارزشمند است که عناصر مربوط به دو دوره ی کاملا تفاوت با رویکردهای متفاوت در کنار یکدیگر جمع شده است. به عنوان مثال، در این پروژه از طرفی سقف با چوب و به صورت قدیمی مهار شده است و از طرف دیگر مدرن تمام شیشه بکار رفته است. از یک طرف طبقه ی بالا مانند شیروانی هایی قدیمی ساخته شده است و از طرف دیگر باکسی است که در نما جلو آمده است و ایجاد حجم نموده است. سایر نکات و المان های بکار رفته در طراحی و دکوراسیون داخلی از یک سو و طراحی نمای این ساختمان را از سوی دیگر، می توان با مشاهده و دقت در عکس ها درک نمود. خط معمار را همراهی نمایید.

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

معماری و دکوراسیون داخلی مدرن و بارک

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

منبع: Contemporist

تعداد بازدید: 2,170

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *