دعوت به همکاری

تاریخ فراخوان: ۲۴ دی ۱۳۹۹

دعوت به همکاری شماره ۲

ما بدنبال جذب یک همکار جدید هستیم که علاوه بر انگیزه زیاد برای تجربه کردن معماری، از سواد بصری بالا و خلاقیت در پرزنتیشن برخوردار باشه و لازمه این همکاری، تسلط بالا به نرم فزارهای مربوطه ست.

رزومتون رو برای ما ایمیل کنید:

avgoon.office@gmail.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری