دتایل دیوار ۲

دیتیل کف پنجره ، بروی دیوار آجری

جزئیات کف پنجره سنگی ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره سنگی ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره آجری ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره آجری ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره بتنی ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره ، دیوار آجری
اتصال به سقف و جزئیات کف پنجره ، دیوارهای آجری

برای معماران گرامی، تصاویری از دیتیل کف پنجره بر روی دیوار اجری را قرار داده ایم. برای مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی، بر روی تصاویر کلیک کنید.

جزئیات کف پنجره سنگی ، دیوار آجری
دانلود
جزئیات کف پنجره سنگی ، دیوار آجری
دانلود
جزئیات کف پنجره آجری ، دیوار آجری
دانلود
جزئیات کف پنجره آجری ، دیوار آجری
دانلود
جزئیات کف پنجره بتنی ، دیوار آجری
دانلود
جزئیات کف پنجره ، دیوار آجری
دانلود
 
جزئیات کف پنجره ، دیوار آجری
دانلود
اتصال به سقف و جزئیات کف پنجره ، دیوارهای آجری
دانلود
 

 

دیتیل دیوار جان پناه

دیوار جانپناه ، جزئیات با درپوش فلزی
دیوار جانپناه ، اتصال به بام
دیوار جانپناه ، اتصال به بام
دیوار حفاظ آجری با درپوش فلزی

دیوار جانپناه ، جزئیات با درپوش فلزی
دانلود
دیوار جانپناه ، اتصال به بام
دانلود
دیوار جانپناه ، اتصال به بام
دانلود
   
دیوار حفاظ آجری با درپوش فلزی
دانلود
   

 

دیتیل قاب درها بر روی دیوار آجری

جزئیات جانبی قاب فلزی در بر روی دیوار آجری
جزئیات اتصال قاب فلزی در بروی دیوار آجری

جزئیات جانبی قاب فلزی در 
دانلود
جزئیات جانبی قاب فلزی در
دانلود
جزئیات اتصال قاب فلزی در
دانلود

 

دیتیل بخشهای دیوار اجری 

دیتیل و جزئیات دیوار آجری
دیوار آجری با پوشش ، کاشی یا سرامیک 
دیوار آجری بدون پوشش نهایی
دیوار آجری با پوشش اندود سیمان
دیوار آجری با پوشش، سنگ
دیوار آجری با پوشش اندو گچی
دیوارهای اجری با پوشش آجرنما
جزئیات بند کشی نمایان
 

دیوار آجری با پوشش ، کاشی یا سرامیک
دانلود
دیوار آجری بدون پوشش نهایی
دانلود
دیوار آجری با پوشش اندود سیمان
دانلود
دیوار آجری با پوشش اندود سیمان
دانلود
دیوار آجری با پوشش ، کاشی یا سرامیک
دانلود
دیوار آجری با پوشش، سنگ
دانلود
دیوار آجری با پوشش اندو گچی
دانلود
دیوارهای اجری با پوشش آجرنما
دانلود
جزئیات بند کشی نمایان
دانلود

 

 

دیتیل دیوار   
برش دیتیل دیوار و درز انبساط دانلود فایل اتوکد DWG
دیتیل دیوار و درز انبساط دانلود فایل اتوکد DWG
دیتیل دیوار جانبی ۱ دانلود فایل اتوکد DWG
دیتیل دیوار جانبی ۲ دانلود فایل اتوکد DWG
دیتیل دیوار سازی دانلود فایل اتوکد DWG
دیتیل اتصالات سقف و دیوار دانلود فایل اتوکد DWG
   

 

پلان دیوار  
پلان برش دیتیل دیوار و درز انبساط دانلود فایل اتوکد DWG
پلان دیتیل دیوار و درز انبساط دانلود فایل اتوکد DWG
پلان دیتیل دیوار جانبی ۱ دانلود فایل اتوکد DWG
پلان دیتیل دیوار جانبی ۲ دانلود فایل اتوکد DWG
پلان دیتیل دیوار سازی دانلود فایل اتوکد DWG
پلان دیتیل اتصالات سقف و دیوار دانلود فایل اتوکد DWG

 

 برای دوستان و معماران عزیز ، عکسی از دیتیل را قرار دادیم که به ترتیب فایل ها هستند که در صورت نیاز فایل dwg آن را دانلود کنید، برای دیدن عکسها با کیفیت بهتر بر روی آنها کلیک کنید.


 

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir