دسته: cinema 4d

فیلم آموزش جامع Cinema 4d به زبان فارسی – بخش 3

فیلم آموزش جامع Cinema 4d به زبان فارسی – بخش 2

سینما 4d یا به عبارت صحیح تر Cinema 4d، یکی از محصولات شرکت آلمانی MAXON است. این نرم افزار که در سایه نرم افزار 3Ds Max برای تری دی کاران ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است، قدرت های زیادی دارد. بسیاری از دوستان این نرم فزار را بیشتر در … ادامه مطلب

فیلم آموزش جامع Cinema 4d به زبان فارسی – بخش 2

فیلم آموزش جامع Cinema 4d به زبان فارسی – بخش 2

سینما 4d یا به عبارت صحیح تر Cinema 4d، یکی از محصولات شرکت آلمانی MAXON است. این نرم افزار که در سایه نرم افزار 3Ds Max برای تری دی کاران ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است، قدرت های زیادی دارد. بسیاری از دوستان این نرم فزار را بیشتر در … ادامه مطلب

فیلم آموزش جامع Cinema 4d به زبان فارسی – بخش 1

فیلم آموزش جامع Cinema 4d به زبان فارسی – بخش 1

سینما 4d یا به عبارت صحیح تر Cinema 4d، یکی از محصولات شرکت آلمانی MAXON است. این نرم افزار که در سایه نرم افزار 3Ds Max برای تری دی کاران ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است، قدرت های زیادی دارد. بسیاری از دوستان این نرم فزار را بیشتر در … ادامه مطلب