دسته: تکسچر دیوار

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش دوم

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش دوم – تکسچر دیوار قدیمی، تکسچر دیوار سنگی قدیمی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۸۲۸ x 1664)

Stonewall031

دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

StoneWall012

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

Stonewall030

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

StoneWall004

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x… ادامه مطلب

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش اول

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش اول – تکسچر دیوار قدیمی، تکسچر دیوار سنگی قدیمی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۷۲ x 3045)

تکسچر دیوار سنگی ۰۶۰

دانلود تکسچر (۲۴۷۲ x 3045)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۹

دانلود تکسچر (۳۸۷۲ x 2592)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۸

دانلود… ادامه مطلب

تکسچر دیوار قدیمی ترک خورده (wall texture)

تکسچر دیوار (wall texture) – تکسچر دیوار قدیمی ترک خورده، تکسچر دیوار خراب، تکسچر دیوار خرابه، تکسچر دیوار کاهگلی، تکسچر دیوار گچی، تکسچر دیوار سیمانی، تکسچر دیوار کثیف، تکسچر دیوار قدیمی گلی، تکسچر دیوار گلی، تکسچر خشتی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۹۲ x 1856)

تکسچر دیوار قدیمی … ادامه مطلب

تکسچر دیوار (wall texture)

تکسچر دیوار (wall texture) – تکسچر دیوار آجری، تکسچر دیوار خراب، تکسچر دیوار خرابه، تکسچر دیوار کاهگلی، تکسچر دیوار گچی، تکسچر دیوار سیمانی، تکسچر دیوار کثیف، تکسچر دیوار قدیمی گلی، تکسچر دیوار گلی، تکسچر خشتی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر دیوار ۰۰۱

دانلود تکسچر… ادامه مطلب