دسته: پیمان میدانی

معماری ساختمان اداری نارنجستان به همراه پلان

نام پروژه : ساختمان اداری نارنجستان موقعیت: تهران – پاسداران – نارنجستان ۳ معماری: پیمان میدانی، بهزاد آیتی تیم طراحی: عادل عشقی، محبوبه یوسفی خواه، محسن حق پرست، اندیشه غفرانی سال : ۲۰۱۲ – ۲۰۱۴ مساحت سایت: ۲۰۹ مترمربع مساحت ساختمان: ۱۰۴۴ مترمربع مشاور سازه: مهندس امین عبدی مشاور برق: مهندس بهتاش آیتی مشاور برق: مهندس علی اژدری شرکت سازنده:...