دسته: هومن طالبی

کانون معماران معاصر: هفته ی فیروزه ای، مسابقات معماری

کانون معماران معاصر برگزار می کند: نشست معماری هفته فیروزه ای ؛ مسابقات معماری حضور برای عموم آزاد است. زمان برگزاری: شنبه ۱۱ مهرماه لغایت سه شنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴ برنامه ی نشست: شنبه: مسابقات معماری بین المللی کوروش رفیعی ،هومن طالبی ، سعید امیر فرهانی یکشنه : مسابقات معماری در ایران مهدی گرامی ، محمد رضا سلیمانی دوشنبه :...