دسته: رامین مدنی

طراحی نما و معماری داخلی ساختمان عنصری، اصفهان

طراحی نما و معماری داخلی ساختمان عنصری، اصفهان نام پروژه: خانه عنصری آدرس: اصفهان- خیابان عباس آباد- کوچه عنصری شرکت مشاوره: دفتر معماران محیط معمار مسئول: رامین مدنی تیم طراحی:  فرزانه ایزدی – سوگل محرری تاریخ: 1394-1392 نوع پروژه: مسکونی، بازسازی مساحت سایت پروژه: 250 مترمربع مساحت ساخته شده: 600 مترمربع اجرا: دفتر معماری محیط مدیر اجرایی پروژه: شهریار فشارکی تیم اجرایی پروژه: امین مدنی مهندس ناظر: رامین مدنی مهندس تاسیسات مکانیکی: حمیدرضا ابطحی ماکت ساز: فرزانه...