دسته: امیر عباس طالبی

مرکز فرهنگی بامیان _ هوبا دیزاین

مرکز فرهنگی بامیان _ هوبا دیزاین معمار: امیر عباس طالبی، هومن بالازاده مکان : افغانستان _ بامیان مساحت :3500 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار