برچسب: پروژه مجتمع تجاری فرهنگی شهریاران _ محمد مجیدی

معماری مجتمع تجاری فرهنگی شهریاران، محمد مجیدی

معماری مجتمع تجاری فرهنگی شهریاران

شرکت مشاور: دفتر معماری بنسار

موقعیت : ایران، شهریار

سال طراحی: ۱۳۹۱

مساحت زمین: ۱۰۸۰۰ مترمربع

مساحت ساخته شده: ۱۱۰۰۰۰ مترمربع

 

 

استودیو معماری سفید 

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب