برچسب: پروژه درس روستا 1

معرفی کتاب روستا ۲ پیام نور

 معرفی کتاب روستا ۲ پیام نور

یکی از کتاب هایی که بسیاری از دانشجویان رشته معماری به دنبال آن هستند، کتاب روستا ۱ و ۲ است که جزء کتاب های اصلی رشته ی معماری است. در این بخش برای همراهان گرامی خط معمار کتاب روستا ۲ دانشگاه پیام نور را معرفی نموده ایم

سرفصل های کتاب روستا ۲ :

فصل اول: روستا و مسکن روستایی

فصل دوم: فرهنگ روستایی

فصل سوم: ویژگی های جمعیتی روستایی

فصل چهارم: توسعه و آسیب پذیری

فصل پنجم: شناسایی منطقه ای

فصل ششم: اصلاحات اراضی

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir… ادامه مطلب

معرفی کتاب روستا ۱ پیام نور، حمیدرضا عامری

معرفی کتاب روستا ۱ پیام نور، حمیدرضا عامری

یکی از کتاب هایی که بسیاری از دانشجویان رشته معماری به دنبال آن هستند، کتاب روستا ۱ و ۲ است که جزء کتاب های اصلی رشته ی معماری است. در این بخش برای همراهان گرامی خط معمار کتاب روستا ۱ دانشگاه پیام نور را معرفی نموده ایم. این کتاب نوشته دکتر حمیدرضا عامری و مهدیه احمدی است.

فصل های کتاب :

فصل اول: تعاریف پایه مرتبط با معماری روستایی

فصل دوم: پیدایش روستا

فصل سوم: بوم شناسی

فصل چهارم: تیپ شناسی روستایی

فصل پنجم: گونه شناسی

فصل ششم: بررسی مصالح و سیستم … ادامه مطلب