برچسب: نقشه کشی معماری

معرفی کتاب گرافیک معماری

معرفی کتاب گرافیک معماری

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، کتاب گرافیک معماری، نوشته ی فرانسیس د ک چینگ را آماده نموده ایم. ترجمه ی این کتاب توسط محمد احمدی نژاد صورت گرفته است و یکی از کامل ترین کتاب ها در این رابطه است.

سرفصل های این کتاب عبارتند از:

 – ملزومات و ابزارهای ترسیم

 – نقشه کشی معماری

 – روش های ترسیم معماری

 – ترسیمات چند دیدی

 – ترسیمات پارالاین

 – ترسیمات پرسپکتیوی

 – راندوی ارزش های رنگسایه ای

 – راندوی زمینه

 – ارائه ی طرح های معماری

 – طراحی دست آزاد

 – نمایه

برای خرید … ادامه مطلب