برچسب: معماری و طراحی داخلی هومن بالازاده

معماری و طراحی داخلی ساختمان ارتباطات ماهواره سامان _ هومن بالازاده ، آرش مظفری

معماری و طراحی داخلی ساختمان ارتباطات ماهواره سامان

معمار: هومن بالازاده _ آرش مظفری

مکان : ایران ، تهران

مساحت : ۹۵۰۰ متر مربع

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

 … ادامه مطلب