برچسب: دیوار آجری

طراحی جزئی: قفسه چوبی روی دیوار آجری

طراحی جزئی: قفسه چوبی روی دیوار آجری –

همانطور که می دانید در بخش طراحی جزئی، به بخشی از یک طرح می پردازیم و تنها بخشی از یک طرح کلی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این بخش به قصد داریم به کار یک طرح تایوانی Purism بپردازیم. در این طرح، یک قفسه ی چوبی داخل دیوار کار شده است. نکته ی جالب کار کردن قفسه چوبی روی دیوار آجری سفید رنگ است که بسیار حس خوبی را منتقل خواهد نمود.

این قفسه ی چوبی در راستا و امتداد کمد چوبی مجاور آن است. در ادامه دعوت می کنیم … ادامه مطلب