برچسب: دکتر حامد مظاهریان

نشست رسانه ای نخستین دوسالانه مسابقات معماری و شهرسازی ایران برگزار شد

نشست رسانه ای نخستین دوسالانه مسابقات معماری و شهرسازی ایران برگزار شد

سه شنبه ۱۷ مهر ماه نشست رسانه ای نخستین دو سالانه مسابقات معماری وشهرسازی با حضور دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ریاست دبیرخانه دائمی مسابقات وزارت راه و شهرسازی، علی خدادادی دبیر دبیرخانه، رهام مقصود لو دبیر نخستین دوسالانه مسابقات معماری و عضو کمیته مشورتی دبیرخانه و همچنین دکتر مسعود، مشاور معاونت برگزار گردید.

در این جلسه، دکتر مظاهریان معماری را از مظاهر شاخص تمدن دانست. وی در ادامه به تبیین جایگاه مسابقات معماری در جامعه معمار پرداخت و برگزاری مسابقات … ادامه مطلب