برچسب: دانلود پاورپوینت معماری ورزشگاه اشیانه پرنده

دانلود پاورپوینت ورزشگاه اشیانه پرنده

در اوایل سال ۲۰۰۳ مسابقه ای برای طراحی ورزشگاه المپیک پکن برگزار شد که در ان مسابقه طراحان زیادی شرکت کردند از بین طرحهای متعدد ۱۳ طرح به مرحله حذفی راه پیدا کردند

و از این ۱۳ طرح ۳ طرح نهایی به مرحله پایانی مسابقه وارد شدند و در نهایت یک طرح بعنوان برنده نهایی انتخاب شد  طرح نهایی مربوط به سویسی های سیم پیچی شده بود و اینبار 

ساختار – فضا – نما وحدتی را تشکیل داده بودند که معماری ایده آل پست مدرنیستی بود .طراحان این شبه لانه پرندگان برندگان جایزه پرایتزیکر سال ۲۰۰۱ بودندهرتزرگ و دمورن دوباره در چین درخشیدند 

و ساخت … ادامه مطلب