برچسب: خلاصه کتاب معماری معاصر غرب قبادیان

معرفی کتاب معماری معاصر غرب، وحید قبادیان

معرفی کتاب معماری معاصر غرب، وحید قبادیان –

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، معرفی کتاب معماری معاصر غرب تالیف دکتر وحید قبادیان را آماده نموده ایم. از آنجایی که هر دانشجوی معماری به این کتاب نیاز دارد، این کتاب را جها معرفی انتخاب نموده ایم.

این کتاب اهداف و موضوعات زیر را به صورت کامل دنبال میکند:

معماری مدرن – معماری مدرن اولیه = مکتب شیکاگو , نهضت هنرنو , جنبش فوتوریسم – معماری مدرن متعالی = مدرسه باهاس , کانستراکتیوسم , لوکوربوزیه , معماری ارگانیک – معماری مدرن متاخر – معماری بعداز مدرن – پست مدرنیته … ادامه مطلب