برچسب: امیر شهراد

المان اصلی پارک موزه دفاع مقدس مازندران

معمار: امیر شهراد موقعیت: ساری، ایران تاریخ: 1393 وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه اول کارفرما: پارک موزه دفاع مقدس مازندران

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

منبع : iranian-architect.ir… ادامه مطلب

ساختمان اداری نیک بسپار- رتبه دوم گروه عمومی جایزه معمار ۱۳۹۴

ساختمان اداری نیک بسپار معمار: امیر شهراد موقعیت: تهران، ایران تاریخ: 1394 مساحت: 1500 مترمربع وضعیت: ساخته‌شده کارفرما: دکتر محمد شهوازیان  همکاران طراحی: صدف قناویزباف، موسی عزیزی ارائه گرافیکی: ساناز گودرزی، زهرا حیاتی ماکت: سهیل شهدی عکس: حسین فراهانی جوایز: رتبه دوم گروه عمومی جایزه معمار ۱۳۹۴

پ

 

 

 

 

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار

منبع: iranian-architect.ir… ادامه مطلب