برچسب: الکس چینیک

تصاویر معماری ساختمان معلق در لندن

یک مبتکر بریتانیایی در منطقه «کاونت گاردن» لندن، بنایی را طراحی کرده که بینندگان در حال عبور از میدان مرکزی را حیرت‌زده می‌کند؛ این منظره که شامل بخشی از ساختمان تاریخی ظاهرا شکسته شده و در هوا معلق بازار است، یک فریب بصری خارق‌العاده است. جدیدترین طراحی «الکس چینیک» ساختار معلق بودن و فرو ریختن را در چشم بازدیدکننده ایجاد می‌کند. این طراحی به نام «رعد و برق مرا لمس کنید اما آن را سرقت نکنید!» نامگذاری شده است. این طرح ساختمان ۱۲ متری ترک خورده با ستون‌های سنگی شناور سه متری شکسته شده را نشان می‌دهد. این ساختمان فریبنده … ادامه مطلب