برچسب: اسانسورهای جالب

شگفت انگیز ترین اسانسور دنیا

اسانسورها  پل ارتباطی بین طبقات ساختمان ها را برای افراد فراهم میکنند ودر حالت عادی شاید از دیدگاه مخاطبین جذابیت چندانی نداشته باشد ولیکن ممکن است در برخی پروژه ها این پل ارتباطی به یک جاذبه

شگفت انگیز تبدیل شود وتجربه حس تعلیق در فضا را برای مخاطبین ایجاد کند که برای بسیاری از افراد میتواند بسیار جالب باشد…..درادامه با خط معمار همراه باشید

ادامه مطلب