برچسب: احترام معماری به طبیعت

معماری و طبیعت

معماری به طبیعت احترام می گذارد.

در معماری ایرانی، شاهد احترام طبیعت به معماری هستیم. اینکه معماری در راستای حفظ طبیعت انجام می شده است و آزاری بدان نمی رسانده است، از ویژگی های معماری ایرانی بوده است. اما امروزه، با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و گسترش بافت شهری، طبیعت جای خود را به ساختمان هایی می دهد که کوچکترین احترامی برای آن قائل نیستند. مگر غیر از این است که این ساختمان ها از دل همین طبیعت برگرفته شده اند؟ اما در این روزگار که احترام به طبیعت از سوی معماری کمرنگ تر شده است، هستند معمارانی … ادامه مطلب