دسته: تکسچر کلاسیک

تکسچر لاکچری -luxary Texture

تکسچر لاکچری – luxary Texture، تکسچر لوکس، تکسچر سلطنتی، تکسچر دسته مبل، تکسچر مبل سلطنتی، تکسچر مبل کلاسیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

 

تکسچر لاکچری

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725) تکسچر لاکچری ۱

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

تکسچر لاکچری ۲

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

تکسچر لاکچری ۳

دانلود تکسچر (۱۷۴۹ x 1672)

تکسچر لاکچری ۴

در صورت وجود مشکل در دانلود، ما را مطلع کنید: ارتباط با خط معمار

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture ، تکسچر سنگ، بافت سنگ، تکسچر طرح های سنگی، تکسچر گنبد سنگی، تکسچر ستون، تکسچر پایه ستون، نکسچر گنبد، تکسچر نقش سنگی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament001

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament002

دانلود تکسچر (۱۹۱۴ x 1191)

stone ornament003

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament004

دانلود تکسچر (۱۹۸۴ x 1488)

stone ornament005

دانلود تکسچر (۱۹۴۴ x 1428)

stone ornament006

دانلود تکسچر (۱۹۲۰ x 1452)

stone ornament007

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

stone ornament008 … ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture ، تکسچر چوب، تکسچر تزئینات چوب، تکسچر معرق چوب، تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک، تکسچر نقش چوبی، بافت چوبی کلاسیک، تکسچر مهره شطرنج

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۲ x 2400)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۰۶۲ x 2400)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۱

  دانلود تکسچر (۱۱۰۷ x 1641)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۲

  دانلود تکسچر (۱۳۳۵ x 1749)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۳

  دانلود تکسچر (۱۰۱۴ x 1719)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۴

دانلود تکسچر… ادامه مطلب