دسته: تکسچر انسان

تکسچر انسان، لباس – human texture

تکسچر انسان، لباس – human texture

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket001

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket002

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461) Jacket003

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket004

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket005

 

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket006

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket007

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket008

دانلود تکسچر (۱۰۵۵ x 2400) Jacket009 دانلود تکسچر (۱۰۵۵ x 2400)

Jeans001

دانلود تکسچر (۱۴۷۲ x 2400)

jeans002

دانلود تکسچر (۱۲۱۸ x 2000)

Jeans003

دانلود تکسچر (۱۲۰۹ x 1170)… ادامه مطلب