دسته: کوروش عبدی

طراحی مجتمع مسکونی آموزگار ، کوروش عبدی

طراحی مجتمع مسکونی آموزگار

معماری: شرکت مشاور طاق (آیدین سعیدی)

معمار مسئول: کوروش عبدی

موقعیت: ایران، مشهد

مساحت: ۱۱۱۷ مترمربع

گرافیست: مهدی مرادی، نوید غفوری

عکاس: محمدسعید مالکی، علیرضا پروانه

سال: ۱۳۹۸

مسئله ی اصلی پروژه

پروژه ی حاضر که شامل طراحی مجتمع مسکونی آموزگار می باشد، توسط تعاونی مسکن اساتید دانشگاه آزاد (که شامل ۳۸ عضو بودند)، با داشتن بودجه ای محدود و همچنین تجمیع چهار پلاک همسایگی تعریف شد. از یک طرف سایت این پروژه در لبه ی یکی از شریان های اصلی شهر (مشهد) قرار داشت و از طرفی دیگر در مجاورت آن واحدهای همسایگی ریزدانه ای در مقیاس محلی قرار … ادامه مطلب