دسته: محمدرضا آیت اللهی

طراحی داخلی دفتر شرکت کاتد ، دفتر طرح و معماری شیوه

طراحی داخلی دفتر شرکت کاتد

معماری: دفتر طرح و معماری شیوه

معمار مسئول: محمدرضا آیت اللهی

تیم طراحی: مهدی قزل ایاغ، مصطفی مومنی راد، محمدمهدی صدوقی

اجرا: محمدرضا رحیم زاده

موقعیت: ایران، تهران

مساحت: ۳۰۰ مترمربع

عکاس: محمدحسن اتفاق

سال انجام پروژه: ۱۳۹۸-۱۳۹۹

شرح پروژه

دفتر شرکت کاتد در یکی از سوله های مجموعه ایستگاه نوآوری شریف واقع شده است. سوله محل پروژه در مرحله اتمام سفت کاری به دفتر طرح و معماری شیوه واگذار شد تا به توجه به نیازهای کارفرما به دفترکاری نوین و به روز تبدیل شود. تنوع فضایی  و انعطاف پذیری برای انواع نیازهای فضایی از اصلی ترین خواسته های کارفرما … ادامه مطلب