دسته: محسن طلوع شرفی

معماری و طراحی داخلی ساختمان چند منظوره غدیر _ استودیو اسپر

معماری و طراحی داخلی ساختمان چند منظوره غدیر

مکان : ایران ، تهران

مساحت : ۲۲۸۰۰ متر مربع

 

 

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

 

 … ادامه مطلب