دسته: حمید جعفریان

بازسازی ویلای شریفی ، استودیو HJ

بازسازی ویلای شریفی

معماری: استودیو HJ

معمار مسئول: حمید جعفریان

اجرا: ارسلان شریفی

موقعیت: ایران، تهران

شرح پروژه

در این بخش از خط معمار با معرفی پروژه ی بازسازی ویلای شریفی همراه کاربران گرامی هستیم. رویکرد اصلی طراحی در این پروژه بازسازی بنا با حداقل تغییرات در وضع موجود است، در حالی که هنوز به فضای آن معنا می بخشد. می توان استدلال کرد که فضا و مکان در یک ساختمان معماری با هم آمیخته شده اند و ارتباط آنها در مقایسه این دو دسته و بررسی ویژگی های آنها آشکار می شود. قسمتی از فضا که در ذهن ما می ماند و … ادامه مطلب