دسته: معماری اتریش

طراحی خانه ای ویلایی برای گذران وقت بیشتر در طبیعت

طراحی خانه ای ویلایی برای گذران وقت بیشتر در طبیعت

مفهوم کلیدی طراحی خانه MV024 ایجاد یک ریز اقلیم با استفاده از فرم خود ساختار و توسعه یک طراحی زیست اقلیم در داخل خانه و همچنین در حیاط می باشد. معمار طراحی زیست اقلیم را در اولویت معماری قرار داده است. به منظور دستیابی به آن، او بر آب و هوا و محیط محلی تأکید کرده و داده ها و زمینه سایت – که جهت گیری، مورفولوژی زمین، دما، باد و رطوبت است- را مورد تحقیق و تجزیه و تحلیل قرار داده است. در ادامه با شرح و بررسی معماری ساختمان ویلایی مسکونی با ما همراه باشید.

عناصر اصلی در… ادامه مطلب

در جستجوی تقارن های معماری در شهر وین، Zsolt Hlinka

در جستجوی تقارن های معماری در شهر وین، Zsolt Hlinka

Zsolt Hlinka عکاس مجارستانی است که در یکی از پروژه های اخیر خود، سفری به شهر افسانه ای وین پاتیخت کشور اطریش داشته است و در این سفر، به دنبال معماری متقارن رفته است. تمرکز اصلی عکاس در این پروژه عکاسی، بر روی Void ساختمان ها بوده است. همچنین Hlinka در پروژه ای دیگر شهر بوداپست پایتخت کشور مجارستان را نیز از همین منظر نگاه کرده است که تصاویر بی بدیلی را به نمایش درآورده است. در بخشی دیگر به پروژه بوداپست این عکاس نیز نگاهی خواهیم انداخت.

اما در … ادامه مطلب

معماری کتابخانه دانشگاه وین، زاها حدید

معماری کتابخانه دانشگاه وین، زاها حدید –

سال ۲۰۰۸ «بی.ی.اس.آرکیتکتور» (BUSarchitektur) برنده مسابقه‌ طرح جامع توسعه دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین شد. طبق این طرح جامع، دانشگاه به ۷ بخش تقسیم می‌شود که هر یک برای کارکردی علمی و دانشگاهی اختصاص می‌یابد. سپس، در همان سالِ ۲۰۰۸، زاها حدید برنده مسابقه‌ای شد که برای طراحی کتاب‌خانه و مرکز آموزشی در یکی از این ۷ بخش برگزار شده‌بود. این ساختمان قراراست کلیت دانشگاه را با نقطه ثقل مرکزی آن با هم یگانه سازد.

ساختمانی که با طرح زاها حدید ساخته‌شد در یکی از جداره‌ها، بصورت کنسولی قوی وبلند، خود را از … ادامه مطلب