دسته: معماری آفریقا

معماری خانه ای با اشکال اولیه بزرگ

معماری خانه ای با اشکال اولیه بزرگ

معماری خانه ای با اشکال اولیه بزرگ پروژه ای است که زیبایی در همه اشکال و اندازه های آن وجود دارد و مفهومی است که حقیقت را برای اقامتگاه کارفرمایانش حفظ می کند. خانه آنها، با نقطه کانونی آن که یک درخت گزنه چینی باشکوه است، می تواند به درستی به عنوان یک شگفتی معماری همیشه در حال تکامل توصیف شود. سفری دگرگون کننده را طی می کند، از طریق یک سری اشکال هندسی شکل می گیرد، با یک مثلث شروع می شود و در یک دایره به اوج می رسد.

کانسپت اصلی

مفهوم این خانه ۲۷۵ متر مربعی، واقع … ادامه مطلب