معماران ایران

معماران ایران

معماران ایران

ایران عزیز، از دیرباز زادگاه استعدادهای بی نظیر در عرصه هنر و صنعت بوده است. از خواجه نصیر الدین طوسی تا فردوسی بزرگ. از منیر فرمانفرمائیان تا حسین امانت و پل آبکار. افرادی که نام ایران با نام آنها در هم آمیخته است.

در این بخش، ما به سراغ بخشی از استعدادهای این جامعه، یعنی معماران ایران رفته ایم و به عنوان یک رسانه در حوزه معماری ایران، وظیفه خود می دانیم که نام معماران ایران را در قالب یک دایرکتوری جمع آوری نماییم.

هدف از این فهرست بندی، این است که دسترسی به اسامی و پروژه های معماران ایرانی برای کسانی که به دنبال آن هستند تسهیل گردد. در حقیقت در این صفحه کوشیده ایم تا اسامی معماران ایرانی معروف و سرشناس و همینطور نام های کم نشان تر و جوان را گردآوری نماییم.

اسامی ای که در ادامه مشاهده می نمایید، معمارانی هستند که در خط معمار، پروژه ی منتشر شده دارند. بنابراین اگر نام معماری در این لیست وجود ندارد، بدلیل این است که در خط معمار پروژه ای از وی منتشر نشده است که از طریق بخش نظرات، می توانید این موضوع را با ما در میان بگذارید.

 معماران ایران