دسته: تکسچر فلز

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش دوم)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول) کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید. دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128) تکسچر فلز زنگ زده۰۱۶   دانلود تکسچر (۱۷۴۳ x 1748) تکسچر فلز زنگ زده۰۱۷   دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) تکسچر فلز زنگ زده۰۱۸   دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2000)...

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول) کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید. دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) تکسچر فلز زنگ زده   دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128) تکسچر فلز زنگ زده ۰۰۰   دانلود تکسچر (۱۲۳۷ x 1120) تکسچر فلز زنگ زده ۲   دانلود تکسچر (۲۸۰۰...

تکسچر فلز، اشیا فلزی – metal texture

تکسچر فلز، اشیا فلزی – metal texture – تکسچر اشیاء فلزی،تکسچر شیر آب، تکسچر قفل درب، تکسچر ابزارآلات، تکسچر دوش حمام، تکسچر قفل کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.   دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) Aluminium Wire دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) Aluminium دانلود تکسچر (۱۸۶۰ x 1551) Buckle دانلود تکسچر (۱۹۰۲...

تکسچر فلز، سطح صاف – metal texture

تکسچر فلز، سطح صاف – metal texture – تکسچر فلزی، تکسچر فلز زنگ زده، تکسچر فلزات کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید. دانلود تکسچر (۱۸۷۵ x 1131) تکسچر آلومینیوم   دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2032) Green Painted Metal   دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2032) Grooved Metal     دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x...