دسته: تکسچر طبیعت

تکسچر برگ – leaf texture

تکسچر برگ – leaf texture ، تکسچر برگ درختان، تکسچر انواع برگ کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید. دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803) تکسچر برگ ۰۰۱   دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500) تکسچر برگ ۰۰۲   دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803) تکسچر برگ ۰۰۳   دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1631) تکسچر...

تکسچر درخت – tree texture

تکسچر درخت – tree texture ، تکسچر بامبو، تکسچر درخت کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید. دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803) تکسچر بامبو ۰۰۱ دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803) تکسچر بامبو ۰۰۲ دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500) تکسچر درخت ۰۰۹ دانلود تکسچر (۱۹۷۴ x 1701) تکسچر درخت ۰۰۱ دانلود تکسچر (۲۴۰۰...

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

تکسچر طبیعت، علف – nature texture کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید. دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) تکسچر علف سبز ۰۰۱   دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) تکسچر علف سبز ۰۰۲   دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) تکسچر علف سبز ۰۰۳   دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104) تکسچر علف سبز ۰۰۴...