دسته: تکسچر طبیعت

تکسچر برگ – leaf texture

تکسچر برگ – leaf texture ، تکسچر برگ درختان، تکسچر انواع برگ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر برگ ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1631)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر درخت – tree texture

تکسچر درخت – tree texture ، تکسچر بامبو، تکسچر درخت

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر درخت ۰۰۹

دانلود تکسچر (۱۹۷۴ x 1701)

تکسچر درخت ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰… ادامه مطلب

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۴ … ادامه مطلب