دسته: محسن کاظمیان فرد

معماری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد

عنوان پروژه: ساختمان اداری تجاری سعادت آباد آدرس: بلوار سعادت آباد ،کوچه ۳۵ ام شرکت مشاوره: Lp2 Architecture Studio معماران مسئول: محسن کاظمیان فرد تیم طراحی: پریما جهانگرد ، شادی فرخی تاریخ شروع و اتمام اجرا: 1392-1394 مساحت زمین: 250 متر مربع مساحت ساخته شده: 1300 متر مربع مشاوره سازه: مهندس مرآتی تاسیسات مکانیکی: حسین سلیمان پور تاسیسات الکتریکی: میثم سمیعی  مدیر اجرایی پروزه:  امیر حسین مالکی تیم اجرائی پروژه: محمد شهیدی...