دسته: مازیار جعفریه

طراحی نما و معماری آپارتمان مسکونی ۵۵، مازیار جعفریه

طراحی نما و معماری آپارتمان مسکونی ۵۵، مازیار جعفریه نشانی : تهران، خیابان دولت، دروس، خیابان صالح حسینی، پلاک ۵۵ معمار مسئول: مازیار جعفریه تیم طراحی : مازیار جعفریه، اصغر رنجی، امیررضا کریمی مدیر اجرایی پروژه: مازیار جعفریه تیم اجرایی پروژه: مازیار جعفریه، اصغررنجی،  امیررضا کریمی آغاز و پایان کار: ۹۲-۹۵ مساحت سایت: ۳۰۰ مترمربع عکس: مازیار جعفریه، امیررضا کریمی...